31 มีนาคม 2562 ไฟป่ายังโหมหนัก 400 กว่าจุด

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/72274

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจากไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานจุดความร้อน จากข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS ตรวจพบจุดความร้อน Hotspot จำนวน 1,151 จุด 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 407 จุด , 2. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 193 จุด , 3. จังหวัดเชียงราย จำนวน 137 จุด , 4. จังหวัดลำปาง จำนวน 109 จุด , 5. จังหวัดน่าน จำนวน 106 จุด , 6. จังวัดตาก จำนวน 77 จุด , 7. จังหวัดแพร่ จำนวน 50 จุด , 8. จังหวัดพะเยา จำนวน 49 จุด และ 9. จังหวัดลำพูน จำนวน 23 จุด รวมทั้งหมด จำนวน 1,151 จุด  โดยจุดความร้อนของแม่ฮ่องสอน สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ ข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) สะสมตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 29 มีนาคม 2562 มีการตรวจพบจุดความร้อน 772 จุด ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะที่ปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกันพบจุดความร้อน (hotspot) 554 จุด ซึ่งพบว่า ในปีนี้จุดความร้อนได้เพิ่มสูงมากกว่าปีที่ผ่านมา ในขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานว่าจะไม่ให้จุดความร้อนเกินกว่าปี 2561 และจะไม่มีการยกเลิกเที่ยวบิน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 245 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 284 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ด้านท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์การยกเลิกเที่ยวบินของเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ว่า เครื่องบินของสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ที่ให้บริการระหว่าง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน , สายการบินนกแอร์ ที่ให้บริการระหว่าง กรุงเทพ ฯ แม่ฮ่องสอน และ สายการบินวิสดอมแอร์เวย์ ที่ให้บริการระหว่างเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ได้ทำการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วทั้งหมด 80 เที่ยวบิน โดยแยกเป็น สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ยกเลิก 56 เที่ยวบิน , สายการบินนกแอร์ ยกเลิก 6 เที่ยวบิน และ สายการบิน RPS SYSTEM หรือ วิสดอมแอร์เวย์ ยกเลิก 18 เที่ยวบิน